RCO was aanwezig op de jaarlijkse vrije tijdsmarkt in Knokke, de ideale plaats om naar buiten te komen zodat men onze organisatie kent en geintersseerden te informeren. Naast de analoge technologie was DMR prominent aanwezig, digitale hulpverlening communicatie zonder qualiteitsverlies.

Elke maand houdt RCO een oefening, eind mei was de oefening gezamelijk met DRCO uit Nederland. Een team van RCO bemande de radioshack van ONZ in Knokke en een ander mobiel team rukte uit naar de haven van Breskens.

In het kader van de maandelijkse radio-ondersteuningsoefeningen die de operatoren van RCO Knokke Heist en DRCO Zeeland onderhouden, werd ter afsluiting van het werkjaar 2015 een gezellige bijeenkomst gehouden in het lokaal ONZ Oostkust in t’ Walletje 50c. Nieuwe leden werden verwelkomd en planning en ideeën uitgewisseld. Ook een nauwe samenwerking met het lokale bestuur van Knokke-Heist en Binnenlandse Zaken wordt een feit. De namiddag werd afgesloten met een kleine oefening waarbij de nadruk gelegd werd op het verschil in gebruik van analoge radio en DMR (Digital Mobile Radio). Met HAMNET van analoog naar digitaal Analoge disciplines worden niet afgeschreven maar op vraag van het gemeentebestuur van Knokke-Heist zal er meer en meer beroep gedaan worden op de digitale modes. Deze zullen in samenwerking met de gemeentelijke Veiligheidscel uitgebouwd worden. HAMNET (Highspeed Amateurradio Multimedia NETwork) doet zijn intrede op het grondgebied van Knokke-Heist. Dit betekent dat bij calamiteit en overbelasting van de bestaande netwerken (Telenet, Proximus, Astrid… enz) de hulp- en veiligheidsdiensten onderling beroep kunnen doen op internet via de ether. De planning en vergunningsaanvraag hiervoor zijn ondertussen al ingediend bij het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie).

 

http://www.knokke-heist.be/nieuws/knokke-heistse-radiozendoperatoren-eindigen-2015-met-ambitieuze-digitale-voornemens-voor-2016

Als afsluiter van de DRCO - RCO ontmoeting 2015 werd een kleine oefening gehouden. 4 gemengde teams werden uitgestuurd om een deel van de kustlijn van Knokke-Heist te monitoren.

De berichten werden doorgegeven met de analoge portabel op 2m naar het commando centrum. Als extra test werden de berichten ook digitaal via DMR verstuurd op 70cm. Dit alles zonder gebruik te maken van repeaters. 

In deze oefening is gebleken dat met de analoge apparatuur het probleemloos werken is vanuit de badstad zolang het verzendend station in openlucht staat, vanuit een voertuig is het moelijker. De communicatie tussen de ploegen was steeds optimaal.

DMR is een goeie aanvullingen van de gebruikte technieken, de kwaliteit van de gesprekken is hoger en daardoor het foutenpercentage kleiner. Er zullen nog bijkomende test gebeuren in simplex maar ook via de repeater in Knokke en Brugge. Het dataluik en DV4mini verhaal (via het eigen wifi HAMNET) wordt ook uitgetest. 

Dankzij het samen oefenen en gebruikmaken van dezelfde procedures is de versteviging van de teams alsook het onafhankelijk opereren van de teams perfect mogelijk in geval van problemen. Dit is een mooie opsteker.

 

Op zaterdag 12 december 2015 werd een delegatie van DRCO ontvangen in de lokalen van ONZ door RCO Knokke-Heist. Het was een fijne otmoeting waarin tijd was om elkaar te ontmoeten, wat uit te wisselen wat de stand van zaken was en een interessante demo van een go-bag.

In het 2de deel van de dag was er een oefening voorzien, met gemengde teams, over het grondgebied.  De klemtoon lag in het gebruik van anloge vs DMR apparatuur.

Het was nuttig en voor herhaling vatbaar, volgend jaar afspraak in Zeeland.