Alhoewel deze oefening tijdens de dag (woensdagmorgen van 9u30 tot 11u30) gebeurde, slaagde RCO Knokke-Heist erin om verbindingen te leggen met alle stations van DRCO in Nederland, zelfs Goes was geen probleem. Ook bij de omschakeling naar laag vermogen, 5 watt, bleef alles behoorlijk verstaanbaar. De ONZ apparatuur en het antenne park blijken een grote troef te zijn.

Op de ONZ ledenvergadering werd het RCO Knokke-Heist project voorgesteld. De leden konden hun opmerkingen geven, algemeen beschouwd is er zowel bij de jonge als ervaren radio amateurs genoeg enthousiasme om mee te werken.

RCO Knokke-Heist was uitgenodigd om het functioneren van DRCO te bekijken. In Sas-van-Gent werden we ontvangen door het RCO team en de plaatselijke brandweer, het aanwezige materiaal werd gedemonstreerd. We verdeelden ons in 2 teams. Team 1 volgde de oefening van DRCO. Team 2 begon met de opstelling van de mobiele uitschuifbare antenne. Op het einde van de oefening werd via het RCO materiaal de verbinding getest met ONZ en alle teams van DRCO. Op de debriefing nadien werd de samenwerking verder besproken.