Hier zijn een aantal filmpjes:

Locatie overzicht

Bericht doorsturen

Opgelet: de filpmjes zijn zo'n 5Mb groot en gecomprimeerd in MP4 formaat

Voor deze avond werd besloten de Radio Communicatie Oefening toe te spitsen op het gebruik met analoge portofoons (max 5 watt )

Het verhaal

wilde dat hevige onweders het kustgebied hard teisterden met gevolg 2 fatale bliksem inslagen.

De zendmast van de brandweer en de installaties op de kerktoren zijn volledig vernield. ON0ONZ is volledig lam, de optie om de ‘papegaai ‘ te activeren word overwogen. (papegaai = simplex repaiter ADS-SR1 voile recorder)

Taken worden verdeeld

- Wim ON7TF en Roland ON4BNR bedienen in het C.P. RCO de ‘papegaai’en de coördinatie van de berichtgeving.

- Veldploeg RCO ALPHA ,Gianni ON2TO ,Ivan ON4IBM & Julie ON3JBO vertrekken met een omslag vol opdrachten.

- Veldploeg RCO BRAVO, Johan ON4UK, Yves ON4OQ & Ivo ON3AIM vertrekken ook met hun opdrachten.

Een twaalftal berichten worden door de ether gestuurd en op de voorbestemde berichtenformulieren uit het werkboek RCO KN-H genoteerd.

Conclusie

bij mogelijks falen van de omzetter ON0ONZ kan een simplex - repaiter ‘papegaai’ bij ONZoostKUST een welgekomen oplossing zijn voor portabel stations.

Over het gehele grondgebied Knokke Heist kunnen we feilloos contact onderhouden met elkaar. Het protocol met de ‘papegaai’ vraagt wel wat concentratie. Telkens moet er even gewacht worden op de echo wat in drukke momenten wel eens durft vergeten worden. Ook hier baard oefening kunst!

Gemeentelijke veiligheidscel en RCO Knokke-Heist op rampoefening in kerncentrale Borssele

 

Op donderdagmorgen 30 januari vond in Zeeland een landelijke noodoefening Wake Up plaats bij de kerncentrale van EPZ (www.epz.nl) in Borssele op 30 km van Knokke-Heist. Volgens het rampscenario was er binnenin een ontploffing gebeurd en een licht radioactieve stoomwolk ontsnapt. Nederlandse hulpdiensten en brandweervrachtwagens met een ontsmettingsunit kwamen ter plaatse om de slachtoffers te evacueren. Vanuit een mobiele communicatie-unit werd de stand van zaken permanent doorgeseind naar het coördinatiecentrum in het gebouw van Veiligheidsregio Middelburg. Leden van Radio Communicatie Ondersteuning Knokke-Heist namen met hun zendapparatuur actief deel aan de oefening. Ook politiecommissaris Ronald De Maertelaere en communicatieambtenaar Jan De Groote van de gemeentelijke Veiligheidscel Knokke Heist waren samen met Nederlandse en Belgische militairen als waarnemers te gast om er het verloop en de coördinatie van nabij te volgen.

 

Frank Laanen, liaison Gemeentelijke Zaken Zeeland en ON4OQ Yves Tourain stonden de Knokke-Heistse vertegenwoordigers te woord over het nut van inzetbaarheid van radiozendamateurs bij calamiteiten.

 

In heel Nederland is men zich reeds heel goed van bewust welke meerwaarde zendamateurs als communicatieve ondersteuning kunnen bieden. Het was dan ook op vraag van de Zeelandse DRCO (Delta Radio Communicatie Ondersteuning) dat de Knokke-Heistse radiozendamateurs Ivan Bultinck (ON4IBM) Johan De leyn (ON4UK), Christophe Daeninck (On3XI) en Gianni d’Andrea (ON2TO) van RCO Knokke-Heist hun mobiele veldpost met een 10 meter hoge zendmast bemanden. Vanuit het clubstation uit ‘t Walletje werden de operaties gevolgd en aangevuld door Wim Tallon (ON7TF), Ivo Maertens (ON3AIM), Roland Nahoel (ON4BNR) en Dieter Dupon (ON3AUD).

 

Dankzij de gesofisticeerde radio- en computerapparatuur beschikt RCO Knokke-Heist ook over de mogelijkheid om via radiogolven fax en e-mailberichten te versturen. De gemeentelijke veiligheidscel is dan ook van plan om bij ernstige calamiteiten waarbij het elektriciteits-, gsm-, Astrid- en internet is uitgevallen de mobiele veldposten van RCO Knokke-Heist als backup in te zetten om zo niet alleen de communicatie tussen het coördinatiecentrum in het stadhuis en de commandopost op de plaats van de ramp maar ook de informatie naar de pers en bevolking te blijven garanderen.

 

 

 

Met vriendelijke groeten

 

Jan De Groote

Communicatieambtenaar

Dienst Communicatie

Na het ontvangen van plaats en locatie van de WAke Up oefening van DRCO op 30/01 werd even de koppen bij mekaar gesdtoken om 2 teams te vormen: team 1 in de shack van ONZoostKUST en team 2 mbiel in Zeeland.

Nu RCO K-H ongeveer een grote maand actief is en alles in een stroomversnelling geraakt was het het gepaste moment om even wat structuur te brengen in organisatie, procedures en doelstellingen. De debriefing over de gebeurtenissen (oefeningen, testen, media, ...) van de afgelopen maand was een belangrijk item. De voorbereidingen voor de volgende activiteiten werd gemaakt en er werd gebrainstormd over ontplooiing en diverse technieken. Een basis protocol werd afgesproken om RCO K-H te activeren. Stap voor stap gaan we op weg naar een draaiboek om de opdracht goed te vervullen.

Naar aanleiding van tweets in Nederland over de oefeing op 12/12, werd ook de pers in Knokke-Heist op de hoogte gesteld van RCO Knokke-Heist. Op de PERS pagina van de RCO K-H site staat een selectie van de persartikels. Diverse andere organisaties en besturen lieten hun interesse blijken. We kijken uit naar samenwerkingen.