Op donderdag 24 oktober organiseerde RCO Knokke-Heist een grote oefening op het grondgebied Knokke-Heist/Damme/Moerkerke met als doel het uitplooien van een radionet door de eigen gemachtigden en de verbinding met Nederland verder te testen, verfijnen en optimaliseren.

1 commandopost RCOC, 4 belgische RCO stations en 3 nederlands DRCO stations verzorgden de dekking bij deze calamiteiten oefening.

 

Het verhaal:

Tussen Zeebrugge en Knokke-Heist heeft zich een kleine grondverschuiving voor gedaan. De grond is er instabiel. Het stuk dat getroffen is bevat zowel de hoogspanningslijnen naar Knokke-Heist als de verbinding tussen de aardgasterminal en de peakshaving installatie.
Alle stroom is afgesloten in Knokke-Heist, ondanks alle voorzieningen blijken diverse noodgeneratoren en batterijen niet het gewenste resultaat te geven, alle communicatie in de regio blijkt onmogelijk.
Door het raken van de verbinding tussen de aardgasterminal en de peakshaving installatie, is er een potentieel risico dat een gaswolk zal ontsnappen en dat een evacuatie van de regio Knokke-Heist/Damme/Moerkerke/Sluis/Oostburg/... nodig is.
Om een mogelijke evacuatie voor te bereiden wordt:
- een aantal critische plaatsen (rustoord Heist, kliniek Knokke, ...) in gereedheid gebracht om te evacueren
- ruimte (Molenhoek, ...) voorzien om ge-evacueerden uit critische installaties op te vangen
- de standaard evacuatie plaatsen en routes voorzien van communicatie
Gezien de nabijheid van Zeeuws vlaanderen wordt overleg gepleegd met de Nederlandse overheid om:
- de burgers in Zeeuws Vlaanderen te evacueren
- ge-evacueerden uit Knokke-Heist op te vangen
De weerberichten worden nauwlettend in het ooggehouden

 

Op 24 okober 2013 wordt een grote oefening van RCO Knokke-Heist gehouden. Een scenario werd uitgedacht, het materiaal wordt in gereedheid gebracht, de nodige mensen gecontacteerd. De oefening betreft een rampenscenario over het ganse grondgebied Knokke-Heist-Damme-Moerkerke-Zeeland.

Knokke-Zeeland map

Op donderdag 20 juni l.l. waren enkele leden van RCO Knokke-Heist aanwezig in de brandweerkazerne van Borssele op een sessie van DRCO waarop het functioneren van rampbeheersing en de belangrijke taak van bevolkingszorg naast brandweer en politie.

Het werd een aangename avond met enerzijds een brok theorie en anderzijds een spel waarin de groepsdynamiek naar boven kwam. Het was een prettig weerzien tussen RCO KN-H en DRCO en kennismaking met de nieuwe DRCO collega's uit Brabant,  alvorens het zomerpauze van DRCO.

DRCO leden kunnen in opdracht van de veiligheidsregio en/of de gemeenten worden ingezet in zowel ons actiecentrum DRCC aan de Segeerssingel of in 1 of meerdere gemeentelocaties.
Bij beider organisaties zijn meerdere calamiteiten organisaties, zoals het ROT aan de Segeerssingel en het GMT bij de gemeentehuizen. Daarachter
zitten het COPI en andere instanties.


Op donderdag 20 juni zal Menno van de
Wetering ons, aan de hand van een presentatie, een korte film en een aantal "doe opdrachten", meenemen in de wereld van de gemeentelijke processen.
Menno is specialist opleiden en oefenen multidisciplinair binnen veiligheidsregio Zeeland, met als taakaccent bevolkingszorg.
Als DRCO lid is er een grote kans dat wij bij een inzet in een gemeentehuis terecht zullen komen om vanaf daar de communicatie te verzorgen. Het is dan goed om te weten welke processen daar lopen.

 

 

Klik op de tekening om te vergroten

Klik op de tekening om te vergroten

ROC Knokke-Heist had een in het oogspringende stand op het jaarlijkse UBA congres op 4 mei in het cultureelcentrum Scharpoord in Knokke.