Voor deze avond werd besloten de Radio Communicatie Oefening toe te spitsen op het gebruik met analoge portofoons (max 5 watt )

Het verhaal

wilde dat hevige onweders het kustgebied hard teisterden met gevolg 2 fatale bliksem inslagen.

De zendmast van de brandweer en de installaties op de kerktoren zijn volledig vernield. ON0ONZ is volledig lam, de optie om de ‘papegaai ‘ te activeren word overwogen. (papegaai = simplex repaiter ADS-SR1 voile recorder)

Taken worden verdeeld

- Wim ON7TF en Roland ON4BNR bedienen in het C.P. RCO de ‘papegaai’en de coördinatie van de berichtgeving.

- Veldploeg RCO ALPHA ,Gianni ON2TO ,Ivan ON4IBM & Julie ON3JBO vertrekken met een omslag vol opdrachten.

- Veldploeg RCO BRAVO, Johan ON4UK, Yves ON4OQ & Ivo ON3AIM vertrekken ook met hun opdrachten.

Een twaalftal berichten worden door de ether gestuurd en op de voorbestemde berichtenformulieren uit het werkboek RCO KN-H genoteerd.

Conclusie

bij mogelijks falen van de omzetter ON0ONZ kan een simplex - repaiter ‘papegaai’ bij ONZoostKUST een welgekomen oplossing zijn voor portabel stations.

Over het gehele grondgebied Knokke Heist kunnen we feilloos contact onderhouden met elkaar. Het protocol met de ‘papegaai’ vraagt wel wat concentratie. Telkens moet er even gewacht worden op de echo wat in drukke momenten wel eens durft vergeten worden. Ook hier baard oefening kunst!