Gemeentelijke veiligheidscel en RCO Knokke-Heist op rampoefening in kerncentrale Borssele

 

Op donderdagmorgen 30 januari vond in Zeeland een landelijke noodoefening Wake Up plaats bij de kerncentrale van EPZ (www.epz.nl) in Borssele op 30 km van Knokke-Heist. Volgens het rampscenario was er binnenin een ontploffing gebeurd en een licht radioactieve stoomwolk ontsnapt. Nederlandse hulpdiensten en brandweervrachtwagens met een ontsmettingsunit kwamen ter plaatse om de slachtoffers te evacueren. Vanuit een mobiele communicatie-unit werd de stand van zaken permanent doorgeseind naar het coördinatiecentrum in het gebouw van Veiligheidsregio Middelburg. Leden van Radio Communicatie Ondersteuning Knokke-Heist namen met hun zendapparatuur actief deel aan de oefening. Ook politiecommissaris Ronald De Maertelaere en communicatieambtenaar Jan De Groote van de gemeentelijke Veiligheidscel Knokke Heist waren samen met Nederlandse en Belgische militairen als waarnemers te gast om er het verloop en de coördinatie van nabij te volgen.

 

Frank Laanen, liaison Gemeentelijke Zaken Zeeland en ON4OQ Yves Tourain stonden de Knokke-Heistse vertegenwoordigers te woord over het nut van inzetbaarheid van radiozendamateurs bij calamiteiten.

 

In heel Nederland is men zich reeds heel goed van bewust welke meerwaarde zendamateurs als communicatieve ondersteuning kunnen bieden. Het was dan ook op vraag van de Zeelandse DRCO (Delta Radio Communicatie Ondersteuning) dat de Knokke-Heistse radiozendamateurs Ivan Bultinck (ON4IBM) Johan De leyn (ON4UK), Christophe Daeninck (On3XI) en Gianni d’Andrea (ON2TO) van RCO Knokke-Heist hun mobiele veldpost met een 10 meter hoge zendmast bemanden. Vanuit het clubstation uit ‘t Walletje werden de operaties gevolgd en aangevuld door Wim Tallon (ON7TF), Ivo Maertens (ON3AIM), Roland Nahoel (ON4BNR) en Dieter Dupon (ON3AUD).

 

Dankzij de gesofisticeerde radio- en computerapparatuur beschikt RCO Knokke-Heist ook over de mogelijkheid om via radiogolven fax en e-mailberichten te versturen. De gemeentelijke veiligheidscel is dan ook van plan om bij ernstige calamiteiten waarbij het elektriciteits-, gsm-, Astrid- en internet is uitgevallen de mobiele veldposten van RCO Knokke-Heist als backup in te zetten om zo niet alleen de communicatie tussen het coördinatiecentrum in het stadhuis en de commandopost op de plaats van de ramp maar ook de informatie naar de pers en bevolking te blijven garanderen.

 

 

 

Met vriendelijke groeten

 

Jan De Groote

Communicatieambtenaar

Dienst Communicatie