Nu RCO K-H ongeveer een grote maand actief is en alles in een stroomversnelling geraakt was het het gepaste moment om even wat structuur te brengen in organisatie, procedures en doelstellingen. De debriefing over de gebeurtenissen (oefeningen, testen, media, ...) van de afgelopen maand was een belangrijk item. De voorbereidingen voor de volgende activiteiten werd gemaakt en er werd gebrainstormd over ontplooiing en diverse technieken. Een basis protocol werd afgesproken om RCO K-H te activeren. Stap voor stap gaan we op weg naar een draaiboek om de opdracht goed te vervullen.