Op de ONZ ledenvergadering werd het RCO Knokke-Heist project voorgesteld. De leden konden hun opmerkingen geven, algemeen beschouwd is er zowel bij de jonge als ervaren radio amateurs genoeg enthousiasme om mee te werken.