Op 3 september 2017 was RCO aanwezig op de vrijetijdsmarkt in Knokke. Ondanks dat de stand op het marktplein in de bebouwde kom stond, werd er door ON4IBM binnen de kortste keren een verbindig met het Tjechie gemaakt.