Op 24 okober 2013 wordt een grote oefening van RCO Knokke-Heist gehouden. Een scenario werd uitgedacht, het materiaal wordt in gereedheid gebracht, de nodige mensen gecontacteerd. De oefening betreft een rampenscenario over het ganse grondgebied Knokke-Heist-Damme-Moerkerke-Zeeland.

Knokke-Zeeland map