Op de ONZ ledenvergadering werd het RCO Knokke-Heist project voorgesteld. De leden konden hun opmerkingen geven, algemeen beschouwd is er zowel bij de jonge als ervaren radio amateurs genoeg enthousiasme om mee te werken.

RCO Knokke-Heist was uitgenodigd om het functioneren van DRCO te bekijken. In Sas-van-Gent werden we ontvangen door het RCO team en de plaatselijke brandweer, het aanwezige materiaal werd gedemonstreerd. We verdeelden ons in 2 teams. Team 1 volgde de oefening van DRCO. Team 2 begon met de opstelling van de mobiele uitschuifbare antenne. Op het einde van de oefening werd via het RCO materiaal de verbinding getest met ONZ en alle teams van DRCO. Op de debriefing nadien werd de samenwerking verder besproken.