Op 24 okober 2013 wordt een grote oefening van RCO Knokke-Heist gehouden. Een scenario werd uitgedacht, het materiaal wordt in gereedheid gebracht, de nodige mensen gecontacteerd. De oefening betreft een rampenscenario over het ganse grondgebied Knokke-Heist-Damme-Moerkerke-Zeeland.

Knokke-Zeeland map

Op donderdag 20 juni l.l. waren enkele leden van RCO Knokke-Heist aanwezig in de brandweerkazerne van Borssele op een sessie van DRCO waarop het functioneren van rampbeheersing en de belangrijke taak van bevolkingszorg naast brandweer en politie.

Het werd een aangename avond met enerzijds een brok theorie en anderzijds een spel waarin de groepsdynamiek naar boven kwam. Het was een prettig weerzien tussen RCO KN-H en DRCO en kennismaking met de nieuwe DRCO collega's uit Brabant,  alvorens het zomerpauze van DRCO.

DRCO leden kunnen in opdracht van de veiligheidsregio en/of de gemeenten worden ingezet in zowel ons actiecentrum DRCC aan de Segeerssingel of in 1 of meerdere gemeentelocaties.
Bij beider organisaties zijn meerdere calamiteiten organisaties, zoals het ROT aan de Segeerssingel en het GMT bij de gemeentehuizen. Daarachter
zitten het COPI en andere instanties.


Op donderdag 20 juni zal Menno van de
Wetering ons, aan de hand van een presentatie, een korte film en een aantal "doe opdrachten", meenemen in de wereld van de gemeentelijke processen.
Menno is specialist opleiden en oefenen multidisciplinair binnen veiligheidsregio Zeeland, met als taakaccent bevolkingszorg.
Als DRCO lid is er een grote kans dat wij bij een inzet in een gemeentehuis terecht zullen komen om vanaf daar de communicatie te verzorgen. Het is dan goed om te weten welke processen daar lopen.

 

 

Klik op de tekening om te vergroten

Klik op de tekening om te vergroten

ROC Knokke-Heist had een in het oogspringende stand op het jaarlijkse UBA congres op 4 mei in het cultureelcentrum Scharpoord in Knokke.

Hier zijn een aantal filmpjes:

Locatie overzicht

Bericht doorsturen

Opgelet: de filpmjes zijn zo'n 5Mb groot en gecomprimeerd in MP4 formaat